De Participatiewet had burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt toegang moeten geven tot betaald werk. Niet gelukt. Start Foundation heeft daar iets op gevonden: een parallelle arbeidsmarkt.