Voormalig pleger Ray Zijlstra sprak op het Zorg+Welzijn congres Huiselijk geweld. ‘De intergenerationele overdracht kun je alleen stoppen door je te verdiepen in de geschiedenis van plegers en slachtoffers.’