De Wet verplichte ggz werd ruim een jaar geleden ingevoerd. Het doel: onvrijwillige zorg terugdringen. Lukt dat al?