Kwetsbare mensen lijden onder de crisismaatregelen. Het is tijd om ‘intelligent van het slot af te gaan’, stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.