De positieve gezondheid benadering vraagt domein overstijgende samenwerkingsverbanden. De HAN maakte een toolbox voor samenwerken in de wijk.