Voor hulp en ondersteuning aan inwoners is het relevant te kijken naar het lokale sociale beleid en hoe professionals hier invulling aan geven. Voor meer inzicht in de manier waarop sociale problematiek aangepakt en verbeterd kan worden, stelden onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) zich de vraag: Wat is het gemeentelijke beleid rond ondersteuning en zorg en lukt het om die te vertalen naar de praktijk?