Het doel van wijkteams was ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, maar dat gebeurt nog niet.