Het Utrechtse cliëntenplatform U-2B Heard! bestaat tien jaar. Ooit begonnen met zorgjongeren, nu werken allerlei soorten kwetsbare jongeren er vrijwillig.