Mensen die vanwege schulden voor de rechter komen moeten sneller in contact gebracht worden met gemeentelijke schuldhulpverleners vindt de Rechtspraak, de overkoepelende organisatie van rechtbanken. Landelijk komen er tussenpersonen tussen rechtbank en schuldhulpverlening. Goed idee? En waar moeten sociaal werkers en schuldhulpverlener nog alerter op zijn?