Veel jongeren met een arbeidsbeperking komen in aanmerking voor een uitkering via het UWV of de gemeente. Maar er zijn ook niet-uitkeringsgerechtigden onder hen: de nuggers. Welke ondersteuning kunnen sociaal werkers hen bieden?