Tien jaar bestaan de databank Effectieve sociale interventies van voor het sociaal domein. Inmiddels staan er zo’n 137 uitgebreide beschrijvingen van effectieve interventies in.