De kans op een terroristische aanslag is in Nederland aanzienlijk. Dat betekent dat er personen zijn die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Sociaal werkers kunnen in een vroeg stadium van radicalisering verschil maken door te signaleren dat iemand extremere ideeën krijgt Maar: ‘Signaleren dat iemand radicaliseert is nog niet zo makkelijk’.