Als haar vader de achttienjarige Rianne op straat zet, zit ze opgezadeld met een schuld van twintigduizend euro. Die heeft ze te danken aan haar ouders, die op haar naam jarenlang hebben geprofiteerd van een persoonsgebonden budget. Met alleen een zak met kleding meldt ze zich bij het Credo Huis in Maastricht.