De ‘boze burger’ blijkt nauwelijks te bestaan, wel voelt ruim de helft van de Nederlanders zich machteloos. Wat kunnen sociaal werkers doen?