Sociaal werkers mogen best wat vaker in de spotlight staan. Ze doen immers werk dat gezien en gehoord mag worden, vindt ‘Sociaal Werk werkt!’.