Mensen in urgente nood ondersteunen, juist als zij tussen wal en schip vallen. Dat doen SUN-noodhulpbureaus in Nederland. Zij verstrekken op jaarbasis 5 tot 6 miljoen euro aan noodhulp aan particulieren. ‘Voor nood hanteren wij geen definitie.’