Ongeveer één op de vijftig ouderen heeft op jaarbasis te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Dat begint vaak klein. Voor sociaal professionals is het daarom zaak om de signalen in een vroeg stadium te (her)kennen en te bespreken. Hoe doe je dat?