• Marleen Beumer heeft een update geplaatst 2 maanden, 3 weken geleden

  De Jeugdwet stelt in artikel 4.2.5. (https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-01-01#Hoofdstuk4):
  Iedere jeugdhulpaanbieder en iedere gecertificeerde instelling stelt een cliëntenraad in, die binnen het kader van hun doelstelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van jeugdigen en ouders aan wie jeugdhulp wordt verleend of ten aanzien van wie een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering wordt uitgevoerd, behartigt.

  Het Ouder- en Kindteam biedt jeugdhulp, maar heeft op dit moment geen cliëntenraad. Wij voeren wel allerlei participatie-activiteiten uit waarin we zowel centraal als lokaal met ouders en jeugdigen in gesprek gaan over onze hulp. Denk aan een jongerenpanel en worldcafe op een aantal scholen, een buurtlunch met ouders in een wijk in ZO, aan diverse bijeenkomsten met jongeren met thema’s als: de toekomst van jeugd in Amsterdam, zorgcontinuiteit en vormgeven clientenparticipatie binnen het OKT.

  Wij vragen ons af of deze activiteiten voldoende zijn om te voldoen aan de wettelijke eis en ter vervanging van een cliëntenraad. Daarnaast zijn wij benieuwd hoe andere wijkteams hiermee omgaan. Wie kan ons hierin adviseren/ voeden?

  • Hallo Marleen,

   Tot nog toe ben ik hier niet actief en lees nu pas je mail. Heb je inmiddels antwoord op je vraag (hopelijk elders)? Ik zal je zo ook even persoonlijk een berichtje sturen via Linked In.

   hartelijke groet,
   Francine