CJG IJmond en Kennemerland

Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft advies aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal. Het CJG werkt samen met het sociaal wijkteam, de jeugdgezondheidszorg, scholen, huisartsen en andere gespecialiseerde jeugdhulporganisaties. Medewerkers van het CJG zijn regelmatig aanwezig op plaatsen ouders komen, zoals op school, bij de huisarts, het consultatiebureau of bij het Sociaal Wijkteam. Naast het beantwoorden van vragen over opvoeding, biedt het CJG ook gezinscoaching en coacht en ondersteunt het jongeren tot 23 jaar. Daarnaast begeleidt het CJG naar passende hulp: van lichte- tot gespecialiseerde hulp.

https://cjgkennemerland.nl/