CJG Apeldoorn

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Apeldoorn heeft vier inlooppunten waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Doordat de professionals binnen het CJG nauw samenwerken, hebben zij één vast aanspreekpunt voor alle hun vragen.

Het grootste deel van de kinderen van 0 tot 19 jaar in Apeldoorn wordt binnen het CJG gezien door jeugdartsen en –verpleegkundigen. Een kleine groep heeft meer hulp nodig. Gezinnen die vragen rondom de opvoeding hebben, zoals gedrag, schoolverzuim maar ook echtscheiding, kunnen binnen het CJG begeleid worden door (ortho)pedagogen en jeugd- en gezinswerkers. Wanneer kinderen of gezinnen specialistische hulp nodig hebben, is het CJG Apeldoorn gemachtigd om passende hulp te zoeken.

https://www.cjgapeldoorn.nl/