CJG Veenendaal

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Veenendaal is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, hun ouders en opvoeders, maar ook voor professionals in Veenendaal. Zij kunnen daar terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Dat kunnen vragen zijn over voeding, slapen, zindelijkheid, pesten of de schoolkeuze, maar ook over relaties, seksualiteit, alcohol of drugs. Middels trainingen en cursussen helpt het CJG ouders en kinderen om problemen te voorkomen. Op het gebied van gezondheid werkt het CJG nauw samen met jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD.

https://www.cjgveenendaal.nl/