Coöperatie Sociaal team

Het Sociaal Team 0-100 geeft basishulp die erop gericht is dat mensen het vermogen hebben en houden om vanuit beweging en eigen regie op adequate wijze sociaal, emotioneel en fysiek in de huiselijke omgeving om te gaan met de uitdagingen van het leven van alledag.

Het gaat daarbij om menselijke vragen zoals: ‘Wat wil ik uit het leven halen en hoe richt ik mijn leven dan in?’, ‘Hoe zorgen we voor elkaar in het gezin?’, ‘Hoe word ik gezond en zelfredzaam oud‘ en ‘Welke opvoedkundige ondersteuning bieden we aan kinderen? Je kan ook terecht met vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, gezin of relatie.

Het Sociaal Team is onderdeel van de wijk/buurt. De coöperatie bestaat uit 7 moederorganisaties te weten; Enver, Gemiva-SVG, MEEplus, Kwadraad, Kwintis, ASVZ en Palet Welzijn en is werkzaam in 3 gemeentes, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas. De Coöperatie heeft als opdracht contracten(beschikkingen) om de sociale teams verder vorm te geven en te ontwikkelen.

Bekijk de websites: