De Thuisbasis

Jeugdteam Montfoort is het lokale team voor de Jeugdwet. Stadsteam Oudewater is zowel verantwoordelijk voor de Jeugdwet als voor de WMO en de gemeentelijke schuldhulp. Samen vormen deze teams Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. De Stichting streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein binnen het budget. Kostenbewust werken zien we als onderdeel van het vak. Onze teams geven informatie en advies aan inwoners, besteden veel aandacht aan de vraagverheldering en bieden zelf begeleiding. In Bescherming in beweging Utrecht-West werken onze teams samen met Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen aan vernieuwing van hulp en bescherming bij verontrusting over de opvoedingssituatie van minderjarigen.

https://www.dethuisbasis.nl/