Delft Support

Delft Support is er voor alle inwoners van Delft met vragen op het gebied van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning.

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook voeren we de Participatiewet en de RMC-wetgeving uit voor (kwetsbare) jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Bij Delft Support werken we volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Onze professionals bepalen samen met de cliënt welke hulp nodig is. Daarbij is het uitgangspunt dat we altijd passende ondersteuning bieden; zo licht als kan en zo zwaar als nodig.

www.delftsupport.nl