Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon biedt zorg en ondersteuning aan alle inwoners in de gemeente Hollands Kroon, van jong tot oud, op het gebied van Wmo, jeugdzorg en voorliggende voorzieningen. De vier wijkteams vervullen hierbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig, werken preventief en bepalen samen met de inwoners welke zorg nodig is. De medewerkers van de wijkteams zijn deskundig in situaties waar veel problemen tegelijkertijd spelen, uiteenlopend van problemen over opvoeding, onderwijs, werk en wonen, maar ook in verband met psychische zorg, hulpmiddelen en gezondheid.
Centraal staat de eigen regie van het gezin. Met één vaste contactpersoon wordt besproken waar hulp nodig is. Er wordt oplossingsgericht gewerkt: er wordt gekeken wat men zelf kan doen of hoe familie en vrienden kunnen helpen.

https://www.incluzio.nl/incluzio-hollands-kroon