Lariks

In de gemeente Leusden is Lariks het kloppend hart als het gaat om vragen, advies en ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn en opvoeden en opgroeien. Of het nu gaat om praktische zaken zoals vervoer of hulp bij het huishouden of om financiële hulpverlening, advies over de opvoeding of om meer complexe hulpvragen. Lariks is er voor alle inwoners: kinderen, jongeren, gezinnen en senioren, maar ook mensen met een beperking of chronische ziekte. Op het Sociaal Plein Leusden vinden ze antwoorden op hun vragen, hulp bij hun zorgen en vinden ze elkaar. Wanneer mensen liever iemand spreken kunnen ze terecht bij een consulent op één van de informatiepunten. Zij bieden individuele ondersteuning en schakelen zo nodig externe professionals in.

https://sociaalplein-leusden.nl/