Lokalis

Buurtteams jeugd en gezin Utrecht

In de stad Utrecht biedt Lokalis via buurtteams basishulp aan jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben. Er zijn 18 buurtteams in de stad en ook is er het buurtteam VO & SO op middelbare scholen en het buurtteam MBO op verschillende mbo-scholen in Utrecht.
Het hoofddoel van Lokalis is om via de inzet van buurtteams een stabiele gezinssituatie te creëren en te zorgen voor een duurzame verbetering voor de gezinnen die dat nodig hebben. Lokalis versterkt het eigen oplossend vermogen, waarbij de ontwikkeling en veiligheid van kinderen en jongeren specifieke aandacht krijgen. Lokalis staat naast de klant, zonder de expertise van de professional uit het oog te verliezen. De buurtteams Jeugd & Gezin helpt niet alleen bij opvoedvragen, maar bij veel meer binnen het sociaal domein: van schulddienstverlening, hulp bij woonproblematiek en toegang tot hulp bij het huishouden, tot relaties en verslavingen.

https://www.lokalis.nl/