PlusTeam Geldrop-Mierlo/Waalre

In de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre wordt het PlusTeam ingeschakeld door het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) wanneer specialistische of langdurige zorg nodig is. Het PlusTeam bestaat uit professionele hulpverleners met verschillende specialisaties die kwetsbare inwoners van alle leeftijden ondersteunen. Zodat zij zichzelf weer kunnen redden of samen met mensen uit hun netwerk. Het PlusTeam biedt gezinnen met complexe vragen ondersteuning met als uitgangspunt: 1 huishouden, 1 plan. Het PlusTeam zet zo nodig specialistische zorg in en houdt daarbij samen met het huishouden de regie.

https://www.geldrop-mierlo.nl/over-het-cmd