Samen Doen Amsterdam

Samen DOEN ondersteunt kwetsbare huishoudens in Amsterdam, met verminderde zelfredzaamheid en meervoudige problematiek. Dat kunnen huishoudens mét of zónder kinderen zijn, huishoudens met complexe problemen op het gebied van wonen, inkomen, schulden of veiligheid. Ook adviseert Samen DOEN huisartsen, mensen in het onderwijs, professionals in de wijk en andere organisaties die werken met kwetsbare huishoudens.

Samen DOEN ziet als taak om de ondersteuning van deze huishoudens effectiever en efficiënter te organiseren. Samen DOEN verbindt mensen die hulp nodig hebben aan hulpaanbieders en wijkteams die verdeeld zijn over 22 gebieden in Amsterdam namelijk de Ouder- en Kindteams, de Wijkzorgnetwerken de Activeringsteams. Deze bieden eerstelijns ondersteuning en zorg.

https://samendoenamsterdam.nl/