Sociaal Kernteam Westland

Het Sociaal Kernteam Westland, kortweg SKT, wil dat Westlandse inwoners gezond en veilig kunnen leven. Het team ondersteunt en begeleidt zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen en stellen hen centraal. Samen met hen werken ze aan een duurzame oplossing, zo lang als nodig of kort als mogelijk. Zorgregisseurs voeren de regie en werken vanuit de werkwijze: één gezin, één plan, één regisseur. Samenwerken staat bij SKT Westland voorop. Allereerst met de zorgvrager (?) of de mensen daaromheen, maar ook met diverse partners in en buiten Westland, zoals gedragswetenschappers, maar ook met de juf op school, de huisarts of de consulent van de woningbouwvereniging.

https://www.sktwestland.nl