Sociaal Wijkteam Haarlem en Zandvoort

Het Sociaal Wijkteam denkt mee bij vragen over wonen, of als iemand zich eenzaam voelt,  of als huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig is, en ook bij een moeizame relatie met familie of buren. Het Sociaal Wijkteam geeft een steuntje in de rug. Ook kijken ze of familie, vrienden of buren kunnen helpen. Voor vragen over opvoeden of opgroeien, werkt het Sociaal Wijkteam nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl