Wijkteam Amersfoort

De 9 wijkteams in Amersfoort bieden zorg en ondersteuning in de buurt. Of het nou gaat om vragen en zorgen over het gezin, opvoedvragen, vragen over scheiding, huiselijk geweld of psychische problemen, maar ook vragen over geld, werkloosheid, eenzaamheid en overlast.

In de wijkteams werken verschillende professionals samen. “Goed luisteren naar wat mensen te vertellen hebben, goed observeren en vooral op zoek gaan naar de eigen kracht,” zijn belangrijke speerpunten

https://www.wijkteam-amersfoort.com/