Sociaal wijkteam Leiden

Het Sociaal wijkteam Leiden is er voor ondersteuning, advies en passende hulp. Voor iedereen met vragen of zorgen over de relatie of het gezin, over verlies en rouw, over wonen, werken en geldzaken. Het Sociaal wijkteam kan ook helpen met zelfstandig leven of met de psychische gezondheid en bij ruzie of geweld. Er zijn 7 sociale wijkteams verspreid over de stad waar alle wijkbewoners welkom zijn: mensen met een beperking, ouderen die hulp nodig hebben en alle andere mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het wijkteam gaat samen met hen aan de slag!

https://www.sociaalwijkteamleiden.nl