Namens de Associatie Wijkteams is een brief verstuurd naar ministers De Jonge en Dekker met een warm pleidooi om vooral door te gaan met de transformatie in het sociaal domein.