Wie zijn wij?

Samen sta je sterk. Daarom hebben we onze krachten gebundeld. De Associatie Wijkteams is een vereniging van wijkteams uit het hele land. Binnen het netwerk van wijkteams creëren we ruimte voor uitwisseling, doorontwikkeling en inspiratie.

Landelijk en lokaal laten we onze stem horen. Zo bouwen ook wij actief aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen, talenten ontwikkelt en inzet, verantwoordelijkheid neemt en passende steun of zorg ontvangt wanneer dat nodig is.

Lees meer over wat we doen op deze site of sluit je aan!

Wat is een wijkteam?

Bij een wijkteam (of het lokale team) kunnen inwoners terecht voor advies, hulp- en zorgvragen. Een wijkteam biedt een luisterend oor en steun aan een inwoner en diens netwerk, biedt zelf hulp en haalt aanvullende hulp erbij als nodig. Er bestaan verschillende varianten van wijkteams. Ons netwerk kent een grote variatie aan lokale teams. Van groot tot klein, werkzaam in een stad of juist in een dorpskern, voor alle inwoners of alleen voor jeugd of volwassenen. De wijkteams zijn georganiseerd in samenwerkings-verbanden, stichtingen, bv’s, coöperaties of in dienst van de gemeente.

Wat doen wij?

De Associatie Wijkteams wordt gevormd door meer dan 40 leden, die in wisselende samenstelling en verschillende mate van inspanning samen optrekken. Zij worden hierin ondersteund door een programmateam van drie parttimers.

Conform de netwerkgedachte willen we geen uitgebreid bureau bouwen, maar vooral de ‘eigen kracht’ van leden versterken. Je kunt als lid zo actief zijn als je wilt.

Lokale teams bereiden zich voor op de grotere rol die ze krijgen als het gaat om het bouwen aan veiligheid.

We werken aan een opdrachtformulering voor lokale teams als het gaat om het bouwen aan veiligheid.

In de Hervormingsagenda Jeugd wordt er uitgegaan van lokale teams die voor alle inwoners (‘0-100’) vrij…

Als je weet wat je opdracht is (zie Werkdocument opdracht van wijkteams en Opdracht van lokale teams ten…

Interessante documenten

Kalender

Ben je geen lid van de Associatie Wijkteams en wil je een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met ons programmateam.

Lid worden?

Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

Het laatste nieuws volgen?

Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.