Nieuws  • Ondersteuningslijn stevige lokale teams

   De VNG kent een ‘Ondersteuningslijn stevige lokale teams’. De Associatie Wijkteams werkt met de VNG samen rond een netwerk van ervaren buddy’s en transformatiecoaches aan het samenstellen van werkpakketten. In de flyer lees je meer over de ondersteuningslijn.

  • Lerend Versterken

   Onder de noemer ‘Lerend Versterken’ gingen wijkteamprofessionals uit vijf wijkteams in 2023 en 2024 met elkaar in gesprek over de essentie van hun vakmanschap. De eerste opbrengsten van de gesprekken lees je in dit document.

  • Tekening brede opdracht van een lokaal team

   Associatielid Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid vertaalde de brede opdracht van een lokaal team naar een mooie tekening. Leuk voor eenieder om bijvoorbeeld in de eigen organisatie te gebruiken.

  • Over nut, noodzaak en nonsens van monitoring

   Als Associatie Wijkteams ontwikkelen we een visie en aanpak voor het proces van betekenisvol monitoren in en door lokale teams. In het document ‘Over nut, noodzaak en nonsens van monitoring’ vind je de neerslag van deze zoektocht.

  • Overzichtsstudie NJi: Minder specialistische jeugdhulp dankzij wijkteam

   Wijkteams die zelf ambulante ondersteuning bieden, dragen waarschijnlijk bij aan het terugdringen van specialistische jeugdhulp. Ook zijn zij mogelijk beter in het bereiken van jongeren met een migratieachtergrond en met een lage sociaaleconomische status. Dat blijkt uit een literatuurstudie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  • Nieuwjaarsreflectie Associatie Wijkteams

   We hebben als Associatie Wijkteams een fantastisch bewogen jaar achter de rug. In deze nieuwjaarsreflectie delen we de lessen die we geleerd hebben in 2023.

  • Terugblik Dag van de Wijkteams 2023

   Op donderdag 16 november 2023 organiseerde de Associatie Wijkteams de derde editie van de Dag van de Wijkteams. Dit jaar stond in het teken van “samen bouwen aan een veilige sociale samenleving”.

  • Reactie Associatie Wijkteams op Nederland 2040

   De Denktank Nederland 2040 buigt zich over de vraag hoe een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland eruit ziet. De denktank heeft een langetermijnperspectief opgesteld: ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’. De Associatie Wijkteams spiegelde haar eigen agenda aan het verhaal ‘Nederland 2040’. Lees hier de volledige reactie.

  • Rapport Commissie Sociaal Minimum: Een zeker bestaan II

   Op 28 september 2023 overhandigde de Commissie Sociaal Minimum voor Europees Nederland haar eindrapport ‘Een zeker bestaan II’ aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De Associatie Wijkteams sluit aan bij de aanbevelingen van de Commissie.

  • Doe online mee met de Dag van de Wijkteams!

   Op 16 november 2023 is de derde editie van de Dag van de Wijkteams. Op deze dag zet de Associatie Wijkteams alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje door verschillende online activiteiten aan te bieden. Zo kan je gluren bij andere wijkteams of krijg inspiratie door een echte mindboost. Samen bouwen aan een veilige sociale samenleving staat centraal.

  • Tip: Seminar ‘Voorbij de status quo in het dagelijks werk’

   Op vrijdag 13 oktober organiseert de Werkplaats Politisering in het Sociaal Domein deel 1 van de tweeluik ‘Politiserende praktijken in het sociaal werk’. Het doel van dit tweeluik is samen met sociaal werkers op zoek te gaan naar vormen van politisering in hun dagelijkse praktijk, en in kaart te brengen welke praktische en methodische kennis nodig is om het eigen politiserend werken te versterken.

  • Tip: Kennisfestival ‘Uit je bubbel’

   Hoe help je samen als professionals in de jeugdzorg, het wijkteam of onderwijs gezinnen? Vooral als hier meerdere problemen spelen? Waar ligt dan de regie? En hoe bouwen jullie aan doelen en vertrouwen? Op donderdag 7 september organiseert het NJi het kennisfestival ‘Uit je bubbel’.

  • Tip: Live bijeenkomst handelingsperspectief in sociaal werk

   Op dinsdag 12 september organiseert Movisie een live bijeenkomst over handelingsperspectief voor sociaal professionals. Een interactieve bijeenkomst waarin ze met concrete casuïstiek aan de slag gaan om van en met elkaar te leren.

  • Ontwikkelopgave lokale teams: praktijk en toezicht hand in hand

   In deze reactie op het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij lokale teams in 16 gemeenten geeft de Associatie Wijkteams inspiratie voor de conferentie die de IGJ organiseert op 31 oktober 2023.

  • Brief AW: Een inclusieve samenleving vraagt vasthoudend transformeren – deel 2

   In een reactie op de Hervormingsagenda Jeugd schreef de Associatie Wijkteams een brief aan staatssecretaris Van Ooijen. In de brief geven we een aantal reflecties mee, met als doel ook vanuit het perspectief van lokale teams een constructieve bijdrage te leveren.

  • Tip: Ideeënfabriek Pleegzorg

   De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren op 26 juni samen de Ideeënfabriek Pleegzorg. Tijdens deze sessie onderzoeken zij met pleeggezinnen, professionals en onderzoekers welke kennis er nog ontbreekt in de pleegzorg.

  • Tip: Inspiratietafel Associatie voor Jeugd

   Omdat de opdracht en betekenis van de kinderopvang zoveel verder rijkt dan ‘het opvangen van kinderen’ organiseert de Associatie voor Jeugd op 29 juni de inspiratietafel ‘Een goede start van iedere toekomst’.

  • Tip: Tweedaagse training ‘versterken van het gewone leven’

   Mede oprichter en oud bestuurslid van de Associatie Wijkteams Mario Nossin organiseert een interessante training voor onder andere wijkteamprofessionals en medewerkers bij gemeenten of onderwijs over het ‘versterken van het gewone leven’.

  • Reactie AW: deelrapporten inspectieronde IGJ

   Eind 2022 kondigde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan in 15 gemeenten een inspectieronde langs lokale wijkteams te doen. De Associatie Wijkteams vindt gezamenlijke leer- en ontwikkeltrajecten in netwerksturing een cruciale verbetering in het sociaal domein. We doen dat graag met respect voor en vanuit alle perspectieven.

  • Open brief aan het kabinet van KNMG

   Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de bestaanszekerheid worden gegarandeerd: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen.

  Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

  Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

  We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.