Lidmaatschap

Ontwikkelen van het vak van wijkteams

De Associatie Wijkteams is in 2018 opgericht. Als landelijk netwerk van wijkteamorganisaties werken we aan de ontwikkeling van het vak van wijkteams. Dat doen we op 2 manieren:

 1. We creëren ruimte voor uitwisseling, inspiratie en samen leren en doorontwikkelen.
 2. We laten landelijk en lokaal onze stem horen.

Vanuit de kracht van ons netwerk bouwen we met anderen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Leden van de Associatie Wijkteams zijn organisaties (met bestuurders als ‘1e stakeholders’). Lees verder op deze pagina meer over het lidmaatschap en de kosten.

  Lid worden?

  Werkt jouw wijkteamorganisatie aan het versterken van het gewone leven, in de directe nabijheid van en in aansluiting op de leefwereld van inwoners? Werken jullie ook (steeds meer) samenlevingsgericht i.p.v. gericht op alleen het individu en geloven jullie in de kracht van ontmoeting? En wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

  Wat levert lidmaatschap op?

  • Ontmoeting en uitwisseling binnen een rijk netwerk van bestuurders, directeuren en allerlei professionals uit andere wijkteams.
  • Deelnemen én bijdragen aan diverse bijeenkomsten rondom actuele thema’s vanuit de praktijk van wijkteams.
  • Delen van opgedane kennis, dilemma’s en successen.
  • Mee beïnvloeden van landelijk beleid.

  Oftewel: we bundelen onze krachten om elkaar verder op weg te helpen en om de stem van wijkteams landelijk en lokaal te laten horen.

  Organisatie

  De Associatie Wijkteams is een vereniging. De vereniging en haar leden worden ondersteund door een programmateam. De Associatie Wijkteams heeft een actief bestuur dat samenwerkt met een adviesraad.

  Lees hier het bestuursverslag over 2022.

  Bekijk hier onze statuten.

  Netwerken

  De Associatie Wijkteams is een netwerkorganisatie. Ons netwerk bestaat uit allerlei netwerken en leergroepen. Denk aan: een netwerk van juristen, van toezichthouders, van HR-adviseurs. En leergroepen die werken aan thema’s als monitoring, veiligheidsvraagstukken en de sociale basis. Zie deze plattegrond voor een visuele weergave.

  Programmateam

  De Associatie Wijkteams wordt ondersteund door een programmateam. Het programmateam (in totaal 1,5 fte) bestaat uit: strategisch adviseur Sophie Hospers, netwerkcoördinator Jolanda Spoelstra en programma- en projectondersteuner Madri Abdelaziz.

  Contributie

  De Associatie Wijkteams functioneert met behulp van contributie en subsidie. De contributie is voor 2023 vastgesteld op €3.750. Voor kleine en middelgrote wijkteamorganisaties bestaan er gereduceerde tarieven van respectievelijk €1.600 en €2.675. We kijken daarbij naar het (potentieel) aantal inwoners dat een wijkteamorganisatie bereikt.

  Transformatie op de agenda

  Organisaties die lid zijn van de Associatie Wijkteams voelen zich verbonden door de doelen van de transformatie. Werken aan het versterken van het gewone leven (‘normaliseren en demedicaliseren’), in de directe nabijheid van en in aansluiting op de leefwereld van inwoners, met ruimte voor de professional om te doen wat nodig is, uitgaande van mogelijkheden, met een nuchtere realistische houding, in een zo eenvoudig mogelijk stelsel, is de korte samenvatting daarvan.

  In contact met onze partners in het veld dragen we die boodschap uit, en werken we proactief mee aan deze beweging, lokaal en landelijk.

  In 2023 doen we dat intern door het kwaliteitsstatuut te verrijken met aanvullende bouwstenen, te beginnen met het maken van passende opdrachtformuleringen voor lokale teams, plus de bouwsteen monitoring.

  Extern leveren we met name een actieve bijdrage aan het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming en de brede opdracht voor wijkteams in het hele land, die enerzijds zal landen in een bestuurlijk kader, zoals bedoeld in de Hervormingsagenda Jeugd en anderzijds vraagt om een impuls in gemeenten die nog geen actief lokaal team hebben. Aan de VNG hebben we onze medewerking toegezegd, bijvoorbeeld in de vorm van de resultaten van ons leernetwerk en in een vorm van buddyschap voor startende lokale teams. Het NJi en de andere kennisinstituten verenigd in IWW ondersteunen ons daarin vanuit hun kennisrol.

  Lid worden?

  Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

  Het laatste nieuws volgen?

  Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

  We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.