Lidmaatschap

Over het lidmaatschap

De Associatie Wijkteams is in 2018 opgericht. Wij zijn een landelijk netwerk van wijkteamorganisaties met 2 doelen:

 1. Samen leren, uitwisselen en doorontwikkelen
 2. De stem van de wijkteams laten horen

Wat onze leden verbindt is dat ze, ondanks alle variatie in verschijningsvormen, het eens zijn als het gaat om de doelen die ze zichzelf stellen en de kwaliteit die ze willen leveren. Eenheid in de visie, variatie in de uitvoering.

Let op: Leden van de Associatie Wijkteams zijn organisaties. Lees verder op deze pagina meer over het lidmaatschap en de kosten.

  Lid worden?

  Werkt jouw organisatie mee aan de transformatie? En wil je leren van andere wijkteams, sociale teams, jeugdteams, CJG’s, buurtteams en kernteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

  Wat levert lidmaatschap op?

  • Ontmoeting en uitwisseling binnen een rijk netwerk van bestuurders, directeuren, professionals en stafleden uit andere wijkteams
  • Diverse bijeenkomsten rondom actuele thema’s vanuit de praktijk van wijkteams
  • Delen van opgedane kennis, dilemma’s en successen

  Gebundelde kracht, zodat de stem van wijkteams landelijk en lokaal wordt gehoord.

  Organisatie

  De Associatie Wijkteams is een vereniging. De vereniging en haar leden worden ondersteund door een programmateam. De Associatie Wijkteams heeft daarnaast een actief bestuur dat samenwerkt met een adviesraad.

  Bekijk hier onze statuten.

  Netwerken

  De Associatie Wijkteams kent verschillende (interne) netwerken. Dit zijn onder andere een landelijk leernetwerk op het thema veiligheid, een netwerk van juristen en een RvC-netwerk.

  Programmateam

  De Associatie Wijkteams wordt ondersteund door een programmateam. Het programmateam bestaat uit drie parttimers: strategisch adviseur Sophie Hospers, netwerkcoördinator Jolanda Spoelstra en programma- en projectondersteuner Madri Abdelaziz.

  Kosten

  De Associatie Wijkteams functioneert met behulp van contributie en subsidie. De contributie is voor 2023 vastgesteld op €3.750. Voor kleine en middelgrote wijkteamorganisaties bestaan er gereduceerde tarieven van respectievelijk €1.600 en €2.675.

  Transformatie op de agenda

  Organisaties die lid zijn van de Associatie Wijkteams voelen zich verbonden door de doelen van de transformatie. Werken aan het versterken van het gewone leven (‘normaliseren en demedicaliseren’), in de directe nabijheid van en in aansluiting op de leefwereld van inwoners, met ruimte voor de professional om te doen wat nodig is, uitgaande van mogelijkheden, met een nuchtere realistische houding, in een zo eenvoudig mogelijk stelsel, is de korte samenvatting daarvan.

  In contact met onze partners in het veld dragen we die boodschap uit, en werken we proactief mee aan deze beweging, lokaal en landelijk.

  In 2023 doen we dat intern door het kwaliteitsstatuut te verrijken met aanvullende bouwstenen, te beginnen met het maken van passende opdrachtformuleringen voor lokale teams, plus de bouwsteen monitoring.

  Extern leveren we met name een actieve bijdrage aan het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming en de brede opdracht voor wijkteams in het hele land, die enerzijds zal landen in een bestuurlijk kader, zoals bedoeld in de Hervormingsagenda Jeugd en anderzijds vraagt om een impuls in gemeenten die nog geen actief lokaal team hebben. Aan de VNG hebben we onze medewerking toegezegd, bijvoorbeeld in de vorm van de resultaten van ons leernetwerk en in een vorm van buddyschap voor startende lokale teams.  Het NJi en de andere kennisinstituten verenigd in IWW ondersteunen ons daarin vanuit hun kennisrol.

  Lid worden?

  Werk je mee aan de transformatie? En wil je leren van andere wijkteams, sociale teams, jeugdteams, CJG’s, buurtteams en kernteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

  Het laatste nieuws volgen?

  Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

  We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.