Reflectie op de vorming van regionale veiligheidsteams

Om te komen tot een besluit over de inrichting van een regionaal veiligheidsteam (afgekort tot RVT, Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming) is aan AEF gevraagd daar een advies over op te stellen. Het ‘Team TS’ (leergroep van de Associatie) heeft daar intensief over meegedacht.

Het besluit over zo’n RVT is voor lokale teams een belangrijk moment. Een RVT vormt immers de noodzakelijke counterpart voor een lokaal team (en anderen die werken met toestemming van de inwoner) als het gaat om het helpen en beschermen van inwoners in onveilige situaties. Soms heb je dan aanvullende bevoegdheden nodig.

Onze reflecties op de vorming van regionale veiligheidsteams vanuit het perspectief van lokale teams vind je hieronder (incl. de reactie op het conceptrapport van AEF). Voel je vrij om de teksten (deels) te gebruiken om dit moment en de overwegingen ook lokaal onder de aandacht te brengen.

Leernetwerk veiligheid

Leernetwerk veiligheid

Lokale teams bereiden zich voor op de grotere rol die ze krijgen als het gaat om het bouwen aan veiligheid. Daarom hebben de leden een leernetwerk veiligheid gevormd, met daarbinnen leergroepen op verschillende thema’s, bijvoorbeeld het voorbereiden van wijkteammedewerkers, de samenwerking

met het regionaal veiligheidsteam of de veiligheidspartners, en het versterken van het maatschappelijke debat over veiligheid en onveiligheid.

Benieuwd naar de aangesloten teams?

Ben jij benieuwd welke teams er aangesloten zijn bij Associatie wijkteams. Bekijk dan het volledige overzicht.

Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.  Opdracht lokale teams bouwen aan veiligheid

  Opdracht lokale teams bouwen aan veiligheid

  We werken aan een opdrachtformulering voor lokale teams als het gaat om het bouwen aan veiligheid. In het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming staat beschreven dat lokale teams een grote rol krijgen in het versterken van het dagelijks leven van inwoners, in onveilige situaties, door hulp te bieden en langdurige nabijheid te realiseren.

  Wat betekent dat en welke opdracht heb je dan nodig van je gemeente? De bestuurlijke leergroep ‘De Terugpraters’ heeft dat opgeschreven. Hier vind je de tweede versie, die we in de komende periode verrijken met feedback van andere wijkteams, van proeftuinen en gemeenten.

  Benieuwd naar de aangesloten teams?

  Ben jij benieuwd welke teams er aangesloten zijn bij Associatie wijkteams. Bekijk dan het volledige overzicht.

  Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

  Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

  We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.   Brede opdracht van wijkteams

   Brede opdracht van wijkteams

   In de Hervormingsagenda Jeugd wordt er uitgegaan van lokale teams die voor alle inwoners (‘0-100’) vrij toegankelijk beschikbaar zijn voor advies, ondersteuning en hulp (Jeugdwet en Wmo). Wat betekent dat en welke opdracht heb je dan nodig van je gemeente? De bestuurlijke leergroep ‘De Terugpraters’ heeft dat opgeschreven.

   In het najaar van 2023 leverden we een integrale versie op, waarin zowel de brede opdracht als de opdracht op veiligheid is beschreven.

   Benieuwd naar de aangesloten teams?

   Ben jij benieuwd welke teams er aangesloten zijn bij Associatie wijkteams. Bekijk dan het volledige overzicht.

   Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

   Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

   We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.    Bouwsteen monitoring

    Bouwsteen monitoring

    Als je weet wat je opdracht is (zie de brede opdracht van een lokaal team versie 3.0) en als je weet welke kwaliteit je wilt leveren hoe volg je dan, en hoe weet je dan, of je ook doet en realiseert wat de bedoeling is? Wat ervaren inwoners van je inspanningen en welke impact heb je op het realiseren van sterke wijken? Wat leer je van die resultaten zodat je het nog beter kunt doen?

    Dat is een vraag naar monitoring (‘volgen en leren’). Hoe geef je dat monitoring eenvoudig vorm, en hoe kom je tot een werkwijze waarin dat monitoring ook daadwerkelijk helpend is (geen losgezongen spreadsheet van informatie, maar iets waar inwoners, professional en gemeenten ook echt betekenis aan ontlenen)? Eind 2023 leverden we een eerste bouwsteen op, als onderdeel van ons Kwaliteitsstatuut wijkteams.

    Benieuwd naar de aangesloten teams?

    Ben jij benieuwd welke teams er aangesloten zijn bij Associatie wijkteams. Bekijk dan het volledige overzicht.

    Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

    Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

    We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.     1.Hoorn

     De teams van 1.Hoorn bestaan uit deskundige medewerkers op het gebied van zorg en ondersteuning. De teams werken onder regie van de gemeente samen. Inwoners kunnen daardoor met al hun zorgvragen op één punt terecht, bijvoorbeeld met vragen over opvoeden en opgroeien, wonen en samenleven, zorg en hulpmiddelen, maar ook het regelen van geld- of andere zaken. Wanneer men er zelf of met de omgeving niet meer uitkomt, denken de medewerkers van 1.Hoorn mee. Zo nodig zorgt 1.Hoorn voor professionele ondersteuning op maat.


     Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

     Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

     We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.      Buurtteam Amsterdam

      Sinds april 2021 heeft Amsterdam buurtteams. De buurtteams werken integraal en bieden zowel kort- als langdurende ondersteuning aan Amsterdammers van 18 jaar en ouder. Amsterdammers met vragen op het gebied van zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten en veiligheid kunnen bij het buurtteam terecht. In het buurtteam werken ook ervaringsdeskundigen: mensen die zelf ervaring hebben op het gebied van zorg- en ondersteuning.

      In Amsterdam zijn de buurtteams lokaal -per stadsdeel- georganiseerd. Er wordt stedelijk intensief samen gewerkt: een klein Stedelijk Samenwerkingsteam faciliteert het samenwerken, leren en sturen door de zeven buurtteamorganisaties.


      Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

      Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

      We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.       Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen

       Wij zijn Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen. Spelen er thuis dingen waar je zelf niet uitkomt? Maak je je zorgen over iets, heb je vragen of heb je problemen? Het Buurtteam Jeugd en Gezin is er voor jou en je gezin. We denken met je mee en helpen je bij het zoeken naar een oplossing.


       Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

       Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

       We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.        Samen055

        Inwoners komen bij SamenO55 met een vraag om ondersteuning op sociaal gebied. Dit kan licht of zwaar zijn en op allerlei gebieden. Vanuit SamenOS5 sluiten we aan bij wat er al is in het dagelijkse leven van de inwoners, zoals het eigen netwerk en voorzieningen in de wijk. Hierbij is preventie belangrijk om zo grotere problemen te voorkomen. Voor degenen die extra ondersteuning nodig hebben, zorgen we dat de hulp aanvullend is op de veerkracht die er is.

        Er is 1 toegang waar de inwoner terecht kan met zijn vragen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de inwoners sneller op de juiste plek zijn. Als er meerdere problemen spelen, bieden we samenhangende ondersteuning, dit doen we integraal en op maat. We zetten meer in op regievoering. Een inwoner/gezin heeft altijd een contactpersoon. Waar nodig voert deze persoon regie en zorgt dat de ondersteuning overzichtelijk en samenhangend is voor de inwoner.


        Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

        Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

        We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.         CJG Capelle aan den IJssel

         Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Capelle aan den IJssel zijn jeugdigen, ouders, verzorgers én professionals welkom met alle vragen rondom opgroeien en opvoeden. Professionals van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg werken samen onder één dak. Ze gaan samen op huisbezoek en zijn samen contactpersoon voor scholen. De jeugdverpleegkundigen en Jeugdartsen volgen de ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar. Wanneer opvoeders of jeugdigen extra ondersteuning nodig hebben rondom het opvoeden en opgroeien, kunnen ze terecht bij de jeugd- en gezinscoaches, die samen met collega’s van jeugdgezondheidszorg in vier CJG-teams werken. Ze werken oplossingsgericht en gaan uit van de kracht van het gezin. Zo nodig verwijzen zij door naar specialistische zorg.


         Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

         Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

         We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.