Ondersteuningslijn stevige lokale teams

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kent een ‘Ondersteuningslijn stevige lokale teams’. Deze ondersteuningslijn is een nadere uitwerking van een onderdeel van het ‘Richtinggevend kader toegang, lokale teams en integrale dienstverlening’.
Een stevig lokaal team is toegankelijk en stevig verankerd in de leefwereld van kinderen en volwassenen. Ze bieden zelf jeugdhulp en ondersteuning, maar halen ook andere hulp op maat erbij.
De Associatie Wijkteams werkt met de VNG samen rond een netwerk van ervaren buddy’s en transformatiecoaches en aan het samenstellen van werkpakketten.

In de onderstaande flyer lees je meer over de ondersteuningslijn.

Het recht om te falen

Bert Wienen zijn slotlezing is een waarschuwing voor de verwoestende effecten van de prestatiemaatschappij op het onderwijs en de jeugdhulp. Hij pleit voor minder medicaliseren en psychologiseren en wil meer normaliseren, zodat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot gemeenschapsmens. Ben je benieuwd wat we daar vanuit wijkteams aan kunnen bijdragen? Lees het interview dat we met hem hadden en kom vooral naar zijn lezing op 9 juni tijdens de Dag van de Wijkteams. Deelname is gratis.

https://www.dagvandewijkteams.nl/2022/06/02/stop-met-medicaliseren-start-met-normaliseren/

Samenwerken met een ziekenhuis

Wat doet een ziekenhuis met de toenemende sociaal-maatschappelijke problemen bij patiënten? In het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft worden deze patiënten doorverwezen naar twee professionals van Delft Support en het Sociaal Kernteam Westland. Al in het ziekenhuis gaan zij in gesprek met de patiënt om in kaart te brengen welke ondersteuning passend is. Door korte lijnen binnen hun eigen wijkteam, gemeentelijke afdelingen, het voorliggende veld en andere organisaties wordt de patiënt snel én goed op weg geholpen. 

Ben je benieuwd naar deze samenwerking? Je hoort er meer over in de sessie op de Dag van de Wijkteams op 9 juni van 14.30-15.45 uur. Ook als je niet werkzaam bent bij een wijkteam ben je van harte welkom om aan te sluiten!  Aanmelden kan via www.dagvandewijkteams.nl  

Benodigde kennis voor integraal werken

Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is de uitdagende en dagelijkse praktijk van wijkteams. Maar wat betekent dat voor de kennis – zowel de algemene als specifieke – waarover wijkteams moeten beschikken? Én hoe maken we ontbrekende kennis toegankelijk? Voor het beantwoorden van o.a. deze vragen zijn de kennisbouwstenen ontwikkeld. Wil je meer weten over hoe de kennisbouwstenen kunt gebruiken om op interactieve wijze ontwikkelpunten voor jouw team te inventariseren? Kom dan naar de workshop integraal werken in de wijk van Movisie, Vilans, NJi, NCJ

Doen wat goed is: praktische wijsheid in het sociale domein

‘Wijkteams hebben vooral een uitvoerende rol en werken onder enorme druk. Te druk voor een kennisorganisatie die reflecteert en kennis deelt. Wijkteamleden vinden het normaal wat ze doen en beseffen niet hoeveel ze weten, hoe slim ze complexe uitdagingen aanpakken. Daarom is het zo belangrijk om praktische wijsheid boven water te krijgen. Als je weet wat werkt, kan je dit op grotere schaal inzetten en verwerken in beleid.’ Ben je benieuwd hoe praktische wijsheid collectieve antwoorden op uitdagingen biedt? Kom dan naar de openingslezing van Albert Jan Kruiter en Sophie Albers. 

https://www.dagvandewijkteams.nl/2022/05/23/doen-wat-goed-is-praktische-wijsheid-in-het-sociale-domein/

Duurzaam perspectief

Niet over maar met jongeren praten, je hoort het gelukkig steeds vaker. In het project Duurzaam perspectief jongeren trekken ze echt samen op. Hoe ziet hun toekomstperspectief eruit na de corona-periode vol lockdowns? Tijdens de dialoogsessies gaven 30 jongeren antwoord op vragen zoals: Hoe definiëren jongeren ‘welzijn’ eigenlijk? Geeft de term hen überhaupt een fijn gevoel? Wat is voor jongeren belangrijk als het gaat om welzijn? Speelt school een grote rol of toch meer de sportclub? Wat is de rol van ouders, familie en vrienden?’. Als je benieuwd bent naar de verkregen inzichten, kom dan vooral naar de sessie op de Dag van de Wijkteams (op 9 juni van 14:30-15:45 uur) https://www.dagvandewijkteams.nl/programma/

Ont-moeten om inclusief te communiceren

Kaveh Bouteh is organisatieadviseur, trainer en docent bij Pharos. Hij is gespecialiseerd in culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. In zijn lezing tijdens de Dag van de Wijkteams gaat Kaveh Bouteh in op de vraag hoe professionals cultuursensitieve en inclusieve communicatie kunnen laten slagen. Ont-moeten is durven loslaten wat je aangeleerd kreeg.

Waarom is het belangrijk dat wijkteamprofessionals getraind worden in inclusieve communicatie? In deze multiculturele samenleving vind je de meeste diversiteit in wijken in grote steden met veel laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond. Veel van hen spreken Nederlands op B1-niveau, terwijl de meeste zorgverleners op C1-niveau communiceren. Miscommunicatie komt op veel niveaus voor, dat is een risico. Pas als mensen in staat zijn om adviezen te begrijpen, kunnen ze die toepassen om gezonder te leven. Werken aan een gelijke toegang tot zorg en dus ook aan bewustwording over ‘gezondheidsvaardigheden’ bij zorgprofessionals, daar draait mijn werk om.’

Kan je een concreet voorbeeld geven van culturele verschillen in communicatie?
‘In de Nederlandse cultuur worden direct en to-the-point communiceren erg gewaardeerd. Dit staat haaks op hoe veel mensen met een migratieachtergrond opgevoed worden. Voor hen is oogcontact een teken van disrespect. Een boodschap als ‘Kijk me aan als ik tegen je praat!’ botst met wat kinderen thuis aangeleerd krijgen. Voor je het weet ontstaat er ruis.’

Er zit dus een groot verschil in hoe directheid gewaardeerd wordt?
‘Zeker. Voor iemand die zwaar depressief is, zullen indirecte gesprekken het gevoel van veiligheid vergroten. Vraag niet aan een moslim of hij/zij last heeft van suïcidale gedachten, dat is een groot taboe. Het kan helpen om over een derde persoon te praten. Vertel over iemand die je kent die zoveel piekert en slecht slaapt, dat werken niet goed meer lukt. De schulden lopen op. ‘Ken jij ook zo iemand?’ Zo kan je het gesprek met veel geduld naar de eigen zware gevoelens leiden.’

Wat betekent ‘ont-moeten’ voor jou?
‘De ont-moeting is essentieel bij persoonsgerichte en integrale zorg. De professional die deze vaardigheid wil leren, is nieuwgierig en staat open voor wederkerigheid. Ont-moeten betekent loskomen van de opgelegde wijze van communiceren en protocollair handelen. Ont-moeten is ‘samen met’ en niet ‘voor’. In een ont-moeting neem je een luisterende en lerende houding aan. Je luistert met je oren, ogen en hart. Wie empathisch luistert, hoort en verstaat ook meer. In andere culturen worden mensen meer getraind in subtiele vormen van non-verbale communicatie, zoals mimiek en houding.’

Dat klinkt best spannend!
‘Ja, dat is het zeker voor zorgverleners die opgroeien in een cultuur waar communiceren als verbaal en vanzelfsprekend wordt gezien. Maar is het is zo leerrijk! Als je wil aansluiten bij de vragen en behoeften die leven en een mismatch tussen vraag en aanbod wil voorkomen, dan moet je durven loslaten wat je aangeleerd kreeg. En houd zeker vooral oog voor overeenkomsten, die zijn groter dan de verschillen. Vanuit overeenkomsten kan je verder verbinden.’

Tot slot: waar komt inclusief communiceren voor een wijkteamprofessional op neer?
‘Je maakt je cliënt mede-eigenaar van de vraag. Je kan dus niet zomaar verliefd worden op je eigen waarheid. ‘Niet verliefd worden’: in deze context klinkt deze uitdrukking behoorlijk on-Nederlands. Een bloemrijke, metaforische taal is dan weer heel gewoon in andere culturen.’

Aanmelden?
Kom je ook naar de lezing van Kaveh tijdens de Dag van de Wijkteams? Schrijf je gratis in voor de mindboost van 13:00-14:15 uur.

Verschil maken met de menselijke maat

De menselijke maat in de jeugdzorg, hoe pak jij dat aan? Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) organiseert hierover het evenement ‘Verschil maken met de menselijke maat’, vanuit de constatering dat de menselijke maat helpt met beweging brengen als het complex is.

“Hoe kan jij de menselijke maat in je werk brengen? En hoe pak je meer ruimte om creatieve oplossingen te bedenken als dat nodig is voor een kind? We nodigen je uit dit samen te onderzoeken op donderdag 19 mei.

Dit doen we samen met bevlogen sprekers, wetenschappers en wethouders. En omdat we denken dat het prikkelen van al je zintuigen daarbij helpt, zullen we ook op een creatieve en theatrale manier aandacht besteden aan dit thema. Hoe? Dat is nog een verrassing…”

Voor wie?
Beleidsambtenaren, wethouders, bestuurders en professionals die zich willen inzetten en verdiepen om de menselijke maat in de jeugdzorg te brengen.

Waar en wanneer?
Op donderdagmiddag 19 mei tussen 12:30 en 17:30 uur in het Singer Laren (museum, theater, sculpture garden).

Ben je erbij?
Aanmelden kan via https://www.verschilmakenmetdemenselijkemaat.nl/aanmelden/.

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding

“Het lokale wijkteam staat of valt met de mensen. Krijgen ze de ruimte om er te zijn voor de gezinnen en kinderen, kunnen ze voorbij organisatiebelangen en administratieve rompslomp kijken naar wat gezinnen en kinderen het meest nodig hebben?”. Judith van der Zwaan deed onderzoek naar de toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams.  Dat leverde interessante inzichten op. Benieuwd? Lees hier het interview of meld je aan voor de online sessie tijdens de Dag van de Wijkteams op 9 juni.

Inclusief handelen

Hoe stimuleer je inclusief handelen in een wijkteam? Tijdens de Dag van de Wijkteams gaan we vanuit praktijkvraagstukken hierover met bestuurders in gesprek. Het gewone leven versterken zodat iedereen mee kan doen en een plek heeft. Het klinkt zo logisch. Toch zijn er vaak hindernissen en vraagstukken rond inclusief handelen. Hoe komt het dat gezinnen gespecialiseerde hulp krijgen zonder dat gekeken wordt naar mogelijkheden dichtbij hen? Wat werkt wel? Wat kun hier je als bestuurder in doen? Meld je aan voor de online sessie op 9 juni van 10:45 tot 12:00. Deelname is gratis.