Op 9 juni 2022 werd de landelijke Dag van de Wijkteams voor de tweede keer georganiseerd. Op die dag zet Associatie Wijkteams alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje met een divers online aanbod van lezingen en activiteiten. We kijken terug op een inspirerende dag met ruim 400 deelnemers. Bedankt voor je deelname!

Tijdens het ledenberaad Associatie Wijkteams van november 2021, spraken de leden van af dat er gebouwd zou gaan worden aan een kwaliteitsstatuut voor wijkteams.

In het bulletin ‘kwaliteit moet je doen’ informeren we je over de voortgang van dat proces.

Zie ook: Associatie Wijkteams in gesprek met de adviesraad ‘over kwaliteit van wijkteams’.

Op 30 maart 2022 presenteerden Zwaan Advies en het NJi, in opdracht van de Associatie Wijkteams, een onderzoek naar de toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams. Ellen van der Vlist, directeur van De Kleine Schans, heeft een prachtige video gemaakt waarin zij de uitkomsten van het onderzoek samenvat. Bekijk de video hieronder:

Lees het volledige onderzoek hier.

Bert Wienen zijn slotlezing is een waarschuwing voor de verwoestende effecten van de prestatiemaatschappij op het onderwijs en de jeugdhulp. Hij pleit voor minder medicaliseren en psychologiseren en wil meer normaliseren, zodat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot gemeenschapsmens. Ben je benieuwd wat we daar vanuit wijkteams aan kunnen bijdragen? Lees het interview dat we met hem hadden en kom vooral naar zijn lezing op 9 juni tijdens de Dag van de Wijkteams. Deelname is gratis.

Wat doet een ziekenhuis met de toenemende sociaal-maatschappelijke problemen bij patiënten? In het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft worden deze patiënten doorverwezen naar twee professionals van Delft Support en het Sociaal Kernteam Westland. Al in het ziekenhuis gaan zij in gesprek met de patiënt om in kaart te brengen welke ondersteuning passend is. Door korte lijnen binnen hun eigen wijkteam, gemeentelijke afdelingen, het voorliggende veld en andere organisaties wordt de patiënt snel én goed op weg geholpen. 

Ben je benieuwd naar deze samenwerking? Je hoort er meer over in de sessie op de Dag van de Wijkteams op 9 juni van 14.30-15.45 uur. Ook als je niet werkzaam bent bij een wijkteam ben je van harte welkom om aan te sluiten!  Aanmelden kan via www.dagvandewijkteams.nl  

Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is de uitdagende en dagelijkse praktijk van wijkteams. Maar wat betekent dat voor de kennis – zowel de algemene als specifieke – waarover wijkteams moeten beschikken? Én hoe maken we ontbrekende kennis toegankelijk? Voor het beantwoorden van o.a. deze vragen zijn de kennisbouwstenen ontwikkeld. Wil je meer weten over hoe de kennisbouwstenen kunt gebruiken om op interactieve wijze ontwikkelpunten voor jouw team te inventariseren? Kom dan naar de workshop integraal werken in de wijk van Movisie, Vilans, NJi, NCJ

In reactie op de door het Rijk aangekondigde hervormingen in de jeugdzorg schreef de Associatie een brief.

‘Wij pleiten voor vasthoudend en vastbesloten doorgaan met de transformatie. Dit betekent samen bezig blijven met het realiseren van een inclusieve samenleving, waar inwoners naar wens en vermogen kunnen deelnemen, waar hulp of ondersteuning zoveel mogelijk in en samen met het netwerk nabij en op maat wordt vormgegeven. En waar we samen de oorzaken van kansenongelijkheid weg nemen. Dat gebeurt primair door het vormen van een stevige ‘social holding’: het realiseren van een leefwereld waarin inwoners, gezinnen, jeugdigen en kinderen kunnen floreren. Volgens ons is dat de beste vorm van preventie van jeugdzorg die er is.’

Hier de gehele brief:

https://associatiewijkteams.nl/new/wp-content/uploads/2022/05/Een-inclusieve-samenleving-vraagt-vasthoudend-transformeren.pdf

‘Wijkteams hebben vooral een uitvoerende rol en werken onder enorme druk. Te druk voor een kennisorganisatie die reflecteert en kennis deelt. Wijkteamleden vinden het normaal wat ze doen en beseffen niet hoeveel ze weten, hoe slim ze complexe uitdagingen aanpakken. Daarom is het zo belangrijk om praktische wijsheid boven water te krijgen. Als je weet wat werkt, kan je dit op grotere schaal inzetten en verwerken in beleid.’ Ben je benieuwd hoe praktische wijsheid collectieve antwoorden op uitdagingen biedt? Kom dan naar de openingslezing van Albert Jan Kruiter en Sophie Albers. 

Niet over maar met jongeren praten, je hoort het gelukkig steeds vaker. In het project Duurzaam perspectief jongeren trekken ze echt samen op. Hoe ziet hun toekomstperspectief eruit na de corona-periode vol lockdowns? Tijdens de dialoogsessies gaven 30 jongeren antwoord op vragen zoals: Hoe definiëren jongeren ‘welzijn’ eigenlijk? Geeft de term hen überhaupt een fijn gevoel? Wat is voor jongeren belangrijk als het gaat om welzijn? Speelt school een grote rol of toch meer de sportclub? Wat is de rol van ouders, familie en vrienden?’. Als je benieuwd bent naar de verkregen inzichten, kom dan vooral naar de sessie op de Dag van de Wijkteams (op 9 juni van 14:30-15:45 uur)

Kaveh Bouteh is organisatieadviseur, trainer en docent bij Pharos. Hij is gespecialiseerd in culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. In zijn lezing tijdens de Dag van de Wijkteams gaat Kaveh Bouteh in op de vraag hoe professionals cultuursensitieve en inclusieve communicatie kunnen laten slagen. Ont-moeten is durven loslaten wat je aangeleerd kreeg.

Waarom is het belangrijk dat wijkteamprofessionals getraind worden in inclusieve communicatie? In deze multiculturele samenleving vind je de meeste diversiteit in wijken in grote steden met veel laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond. Veel van hen spreken Nederlands op B1-niveau, terwijl de meeste zorgverleners op C1-niveau communiceren. Miscommunicatie komt op veel niveaus voor, dat is een risico. Pas als mensen in staat zijn om adviezen te begrijpen, kunnen ze die toepassen om gezonder te leven. Werken aan een gelijke toegang tot zorg en dus ook aan bewustwording over ‘gezondheidsvaardigheden’ bij zorgprofessionals, daar draait mijn werk om.’

Kan je een concreet voorbeeld geven van culturele verschillen in communicatie?
‘In de Nederlandse cultuur worden direct en to-the-point communiceren erg gewaardeerd. Dit staat haaks op hoe veel mensen met een migratieachtergrond opgevoed worden. Voor hen is oogcontact een teken van disrespect. Een boodschap als ‘Kijk me aan als ik tegen je praat!’ botst met wat kinderen thuis aangeleerd krijgen. Voor je het weet ontstaat er ruis.’

Er zit dus een groot verschil in hoe directheid gewaardeerd wordt?
‘Zeker. Voor iemand die zwaar depressief is, zullen indirecte gesprekken het gevoel van veiligheid vergroten. Vraag niet aan een moslim of hij/zij last heeft van suïcidale gedachten, dat is een groot taboe. Het kan helpen om over een derde persoon te praten. Vertel over iemand die je kent die zoveel piekert en slecht slaapt, dat werken niet goed meer lukt. De schulden lopen op. ‘Ken jij ook zo iemand?’ Zo kan je het gesprek met veel geduld naar de eigen zware gevoelens leiden.’

Wat betekent ‘ont-moeten’ voor jou?
‘De ont-moeting is essentieel bij persoonsgerichte en integrale zorg. De professional die deze vaardigheid wil leren, is nieuwgierig en staat open voor wederkerigheid. Ont-moeten betekent loskomen van de opgelegde wijze van communiceren en protocollair handelen. Ont-moeten is ‘samen met’ en niet ‘voor’. In een ont-moeting neem je een luisterende en lerende houding aan. Je luistert met je oren, ogen en hart. Wie empathisch luistert, hoort en verstaat ook meer. In andere culturen worden mensen meer getraind in subtiele vormen van non-verbale communicatie, zoals mimiek en houding.’

Dat klinkt best spannend!
‘Ja, dat is het zeker voor zorgverleners die opgroeien in een cultuur waar communiceren als verbaal en vanzelfsprekend wordt gezien. Maar is het is zo leerrijk! Als je wil aansluiten bij de vragen en behoeften die leven en een mismatch tussen vraag en aanbod wil voorkomen, dan moet je durven loslaten wat je aangeleerd kreeg. En houd zeker vooral oog voor overeenkomsten, die zijn groter dan de verschillen. Vanuit overeenkomsten kan je verder verbinden.’

Tot slot: waar komt inclusief communiceren voor een wijkteamprofessional op neer?
‘Je maakt je cliënt mede-eigenaar van de vraag. Je kan dus niet zomaar verliefd worden op je eigen waarheid. ‘Niet verliefd worden’: in deze context klinkt deze uitdrukking behoorlijk on-Nederlands. Een bloemrijke, metaforische taal is dan weer heel gewoon in andere culturen.’

Aanmelden?
Kom je ook naar de lezing van Kaveh tijdens de Dag van de Wijkteams? Schrijf je gratis in voor de mindboost van 13:00-14:15 uur.