Terugblik Dag van de Wijkteams 2023

Op donderdag 16 november 2023 organiseerde de Associatie Wijkteams de derde editie van de Dag van de Wijkteams. Die dag zetten we alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje met een divers aanbod van (online) lezingen en activiteiten. Dit jaar stond in het teken van “samen bouwen aan een veilige sociale samenleving”.

Meer dan 400 wijkteamprofessionals en andere geïnteresseerden namen deel aan de sessies. We kijken enthousiast terug op een dag vol inspiratie. De Associatie bedankt alle deelnemers voor de betrokkenheid. Het was geweldig om zoveel bevlogen mensen te zien samenkomen!

Op deze pagina vind je alle presentaties, video’s én meer over Dag van de Wijkteams 2023. Neem snel een kijkje!  

Reactie Associatie Wijkteams op ‘Nederland 2040’

De Denktank Nederland 2040 buigt zich over de vraag hoe een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland eruit ziet. De denktank heeft een langetermijnperspectief opgesteld: ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’. Met als belangrijkste boodschap: Nederland moet in 2040 een krachtiger, groener en menselijker land zijn.

De Associatie Wijkteams spiegelde haar eigen agenda aan het verhaal ‘Nederland 2040’. Lees hier de volledige reactie.

Rapport Commissie Sociaal Minimum: Een zeker bestaan II

Op 28 september 2023 overhandigde de Commissie Sociaal Minimum voor Europees Nederland haar eindrapport ‘Een zeker bestaan II’ aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Dit rapport, een vervolg op ‘Een zeker bestaan – Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum’, gaat over de systematiek van het stelsel van het sociaal minimum. De hoofdboodschap van het rapport is dat het stelsel van het sociaal minimum vooral voorspelbaarder en toegankelijker moet worden, zodat huishoudens gebruikmaken van de voorzieningen waar zij recht op hebben.

De Commissie doet op basis van de analyses in de twee rapporten enkele aanbevelingen:

Pijler 1: Zorg voor een toereikend inkomen om rond te komen en mee te doen.

 • Verhoog het minimumloon en de bijstand, en eventueel ook de huurtoeslag;
 • Verhoog het inkomen van huishoudens met kinderen;
 • Herijk elke vier jaar het sociaal minimum;
 • Accepteer dat betere inkomensbescherming ten koste gaat van arbeidsmarktprikkels.

Pijler 2: Een voorspelbaar en toegankelijk stelsel dat uitvoerbaar en houdbaar is.

 • Investeer in een realistisch activeringsbeleid;
 • Herstel de balans tussen Rijk en gemeenten en tussen gemeenten onderling;
 • Bied perspectief in specifieke situaties van ontoereikendheid;
 • Versterk de wettelijke positie van kinderen;
 • Zorg voor voorspelbaarheid en overzichtelijkheid van uitgaven;
 • Zorg voor voorspelbaarheid en overzichtelijkheid van inkomen.

De Associatie Wijkteams sluit aan bij de aanbevelingen van de Commissie. Het verhogen van het sociaal minimum en het vereenvoudigen van de regelingen verlaagt de druk op de jeugdhulp, door stress bij ouders en kinderen weg te nemen.

Lees het volledige rapport hieronder.

Doe online mee met de Dag van de Wijkteams!

Op 16 november 2023 is de derde editie van de Dag van de Wijkteams. Op deze dag zet de Associatie Wijkteams alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje door verschillende online activiteiten aan te bieden. Zo kan je gluren bij andere wijkteams of krijg inspiratie door een echte mindboost. Samen bouwen aan een veilige sociale samenleving staat centraal.

Ervaringen en kennis delen
Wat is nou leuker dan gluren bij collega’s? Wijkteamprofessionals uit heel het land vertellen over hun ontwikkelprojecten, werkwijzen en ervaringen. Ook verschillende kennisinstituten leveren een bijdrage aan deze dag. Tijdens verschillende online sessies kan je in gesprek, ervaringen delen en leren van elkaar. Verder hebben we een aantal inspirerende sprekers uitgenodigd, zoals: Manuela Kalsky over het verbinden van verschillen, Sharon Stellaard over boemerangbeleid en Majone Steketee over bouwen aan veiligheid.

Programma
Het programma is heel divers. Zo zijn er workshops en lezingen over onderwerpen als:

 • Mindgym, sportschool voor de geest
 • Leren van apenstreken
 • JIMaanpak bij WIJ Groningen
 • Zo kom je tot een verantwoorde caseload
 • Samenspel in de wijk in Zwolle
 • Methodes voor het bouwen aan veiligheid
 • Werken volgens het Toekomstscenario door Wijkteam Amersfoort
 • Collectief werken in de Proeftuin Ruwaard

Het programma is te vinden op dagvandewijkteams.nl. Via deze website kan je zelf een programma samenstellen. Het is dus ook mogelijk om een deel van de activiteiten bij te wonen.

Meer weten?
Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden kan op dagvandewijkteams.nl. Voor het laatste nieuws volg je De Dag van de Wijkteams op LinkedIn.

Tip: Seminar ‘Voorbij de status quo in het dagelijks werk’

Op vrijdag 13 oktober organiseert de Werkplaats Politisering in het Sociaal Domein deel 1 van de tweeluik ‘Politiserende praktijken in het sociaal werk’. Het doel van dit tweeluik is samen met sociaal werkers op zoek te gaan naar vormen van politisering in hun dagelijkse praktijk, en in kaart te brengen welke praktische en methodische kennis nodig is om het eigen politiserend werken te versterken. Bekijk de uitnodiging hieronder.

Tip: Kennisfestival ‘Uit je bubbel’

Hoe help je samen als professionals in de jeugdzorg, het wijkteam of onderwijs gezinnen? Vooral als hier meerdere problemen spelen? Waar ligt dan de regie? En hoe bouwen jullie aan doelen en vertrouwen? Op donderdag 7 september organiseert het NJi het kennisfestival ‘Uit je bubbel’.

Samenwerken met professionals vanuit meerdere specialismen is belangrijk. Leer van elkaar tijdens ‘Uit je bubbel’, het event over verbinden en samenwerken in de jeugdhulp, met als thema ‘eerlijk en open communiceren’. Met onder meer workshops, inspirerende sprekers, speeddates met andere professionals, een theatermonoloog en nog veel meer.

Wanneer: donderdag 7 september 2023
Hoe laat: 12.00 – 17.00 uur
Waar: De Gelderlandfabriek in Culemborg

Meld je aan via deze link!

Tip: Live bijeenkomst handelingsperspectief in sociaal werk

Op dinsdag 12 september organiseert Movisie een live bijeenkomst over handelingsperspectief voor sociaal professionals. Een interactieve bijeenkomst waarin ze met concrete casuïstiek aan de slag gaan om van en met elkaar te leren. Bekijk de uitnodiging hieronder.


Ontwikkelopgave lokale teams: praktijk en toezicht hand in hand

In deze reactie op het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij lokale teams in 16 gemeenten geeft de Associatie Wijkteams inspiratie voor de conferentie die de IGJ organiseert op 31 oktober 2023. Over een brede inhoudelijke opdracht aan wijkteams, over het benutten van variatie, over de noodzaak tot vereenvoudiging van richtlijnen en kaders, over het organiseren van tegenspraak en de rechtsbescherming voor inwoners. En over de ontwikkelopgave tot integraal toezicht daarbij.

Tip: Ideeënfabriek Pleegzorg

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren op 26 juni samen de Ideeënfabriek Pleegzorg. Tijdens deze sessie onderzoeken zij met pleeggezinnen, professionals en onderzoekers welke kennis er nog ontbreekt in de pleegzorg. Bekijk hieronder de uitnodiging.

Tip: Inspiratietafel Associatie voor Jeugd

Omdat de opdracht en betekenis van de kinderopvang zoveel verder rijkt dan ‘het opvangen van kinderen’ organiseert de Associatie voor Jeugd op 29 juni de inspiratietafel ‘Een goede start van iedere toekomst’. Bekijk hieronder de uitnodiging.