Drie jaar onderzoek naar wijkteams

Gedurende drie jaar zijn meer dan 100 wijkteams onderzocht. De kernbevinding van het onderzoeksproject is dat “het functioneren en presteren van wijkteams voor het overgrote deel wordt bepaald door factoren op het niveau van het team, en niet door factoren op het niveau van de gemeente”. In andere woor- den: hoewel er tussen gemeentes grote variëteit is aan beleid en grote verschillen bestaan in de organisatie van de teams, verschillen teamkenmerken sterker bin- nen gemeenten dan tussen gemeenten. Zo bestaan verschillen in de mate waarin professionals in wijkteams in de praktijk zelfsturend gedrag vertonen voor 86% uit variatie binnen gemeenten, en is dit voor slechts 14% afhankelijk van factoren op het niveau van de gemeente. Meer weten download hier de factsheet met bevindingen.

Het onderzoeksproject “Teamwerk in de Wijk” is een samenwerking van de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de wijkteams in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio Holland-Rijnland.

Vanaf 2020 gaat het onderzoeksproject voor drie jaar verder. Het is daarbij de ambitie om het onderzoek uit te breiden met data die het CBS beschikbaar heeft (demografische en economische gegevens,, gegevens over zorggebruik). Het is nu mogelijk voor andere gemeentes en wijkteams om zich aan te melden en deel te nemen aan het onderzoek. Op deze manier ontstaat een groeiende groep van gemeentes en wijkteams die met elkaar wetenschappelijke inzichten genereert om de transformatie te ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met dr. Joris van der Voet (j.van.der.voet@fgga.leidenuniv.nl ).