Essay eigen kracht als ‘samenkracht’

Dit essay gaat over de rijkdom én de complexiteit van het werken in netwerken op verschillende niveaus. Het essay is bedoeld als aanzet tot een dialoog over de vraag wat het betekent om te werken in sociale en institutionele netwerken en de rol van wijkteams, gemeenten en andere partners daarin.

Deze zomer organiseerden de kennisinstituten van Programma Integraal Werken in de Wijk samen met de Associatie Wijkteams een drietal sessies, naar aanleiding van de corona pandemie. Tijdens deze sessies werd het belang en de urgentie van een beweging richting meer collectieve oplossingen nog eens duidelijk. Dat was de aanleiding voor het schrijven van het essay Eigen kracht als samenkracht,. . Sophie Hospers schreef het essay als hoofdauteur, in opdracht van het NJi waarvoor ze tot begin dit jaar ook werkte.

zie ook: Eigen kracht als samenkracht | integraalwerkenindewijk.nl

We zijn benieuwd naar de reacties! info@associatiewijkteams.nl