Lariks

Lariks is dé plek voor welzijn en zorg in de gemeente Leusden. In opdracht van de gemeente geven we uitvoering aan Wmo, Jeugdwet en het welzijnswerk. Wij helpen inwoners weer op weg en bieden zo nodig passende begeleiding. Dat doen we door te adviseren over de algemene voorzieningen waar elke Leusdenaar gebruik van kan maken. We ondersteunen vrijwilligersprojecten en -organisaties en coördineren onder andere AutoMaatje Leusden en het Maatjesproject. Vraaggericht ontwikkelen en organiseren we collectieve activiteiten en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders/opvoeders, mantelzorgers en vrijwilligers. Passend sporten en bewegen is een belangrijk aandachtspunt Onze buurtsportcoaches en jongerenwerkers spelen en daarin een centrale rol, onder andere via Lariks’ Beweegloket.

Zo nodig bieden we ambulante begeleiding of passende individuele ondersteuning via de Wmo of Jeugdwet. Als de situatie erom vraagt verzorgen we casus- en/of procesregie. Bij Lariks werken ± 53 medewerkers.


Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.