Ondersteuningslijn stevige lokale teams

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kent een ‘Ondersteuningslijn stevige lokale teams’. Deze ondersteuningslijn is een nadere uitwerking van een onderdeel van het ‘Richtinggevend kader toegang, lokale teams en integrale dienstverlening’.
Een stevig lokaal team is toegankelijk en stevig verankerd in de leefwereld van kinderen en volwassenen. Ze bieden zelf jeugdhulp en ondersteuning, maar halen ook andere hulp op maat erbij.
De Associatie Wijkteams werkt met de VNG samen rond een netwerk van ervaren buddy’s en transformatiecoaches en aan het samenstellen van werkpakketten.

In de onderstaande flyer lees je meer over de ondersteuningslijn.