Reactie AW: deelrapporten inspectieronde IGJ

Eind 2022 kondigde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan in 15 gemeenten een inspectieronde langs lokale wijkteams te doen. Dat vormde de aanleiding voor de Associatie Wijkteams om, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, voor te stellen een gezamenlijk leer- en ontwikkeltraject aan te gaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut en de Associatie Wijkteams hebben in een viertal bijeenkomsten de verschillen en overeenkomsten in onze visie op de opdracht van wijkteams en de rol van toezicht daarbij verkend.

Inmiddels publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de eerste deelrapporten van de bezoeken aan de 15 gemeenten. Over CJG Capelle aan den IJssel, lid van de Associatie, komen zij daarin tot de conclusie:

“De inspectie is positief over de deskundige professionals die bij het CJG werken. De professionals zijn gericht op wat goed gaat in een gezin en op het stimuleren van de eigen regie. Zij sluiten goed aan bij de behoefte aan ondersteuning van het gezin. De inspectie heeft vertrouwen in de stappen die het CJG zet om er voor te zorgen dat bij de intake de veiligheid in een gezin altijd onderwerp van gesprek is.”

In de komende weken volgen de overige deelrapporten. Met veel plezier en belangstelling wacht de Associatie Wijkteams de uitkomsten van de inspectieronde af. Op basis van de deelrapporten en het eindrapport dat in de zomer wordt verwacht, onderzoeken we welke aandachtspunten we kunnen meenemen in onze eigen ontwikkelingen, om de associatieleden in het vervolg hierop nadrukkelijk te kunnen ondersteunen.

De Associatie Wijkteams vindt gezamenlijke leer- en ontwikkeltrajecten in netwerksturing een cruciale verbetering in het sociaal domein. We doen dat graag met respect voor en vanuit alle perspectieven. We blijven de deelrapporten en het eindrapport van de inspectie volgen, en investeren intern en extern verder in het ontwikkelen van de wijkteams.