Reactie AW op de hervormingsagenda

Negentien organisaties van jeugdhulpaanbieders, cliëntenorganisaties en jeugdprofessionals hebben een eigen hervormingsagenda jeugd opgesteld en op 11 april aan VWS en de VNG gestuurd. De Agenda nodigt uit tot actie, óók nu VWS en VNG onderling wat te verhapstukken hebben. De Associatie Wijkteams is (blij) verrast door dit initiatief dankt de opstellers daarvoor. We hopen dan ook dat VWS en de VNG dit niet als ‘passeren’ maar als ‘uitreiken’ willen opvatten. Juist als het ingewikkeld wordt, houden we de handen vast. We lezen veel wat ons bindt. Meer dan ooit is de transformatie van het jeugddomein een proces van samen op weg en dat is verheugend te noemen.  In bijgaand schrijven reflecteren wij op de inhoud van de ‘Agenda’, in de vorm van bemoediging, vragen en enige kritische observaties, met als bedoeling het debat een (flinke) stap voorwaarts te brengen.

De gehele reactie is te lezen via deze link.

Zie ook:
Jeugdzorg Nederland › Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp