Transformatie: noodzaak en kans voor kwetsbare kinderen

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang!
Dagelijks zetten duizenden professionals zich met hart en ziel in om gezinnen te ondersteunen bij het oplossen van hun vraagstukken en het realiseren van duurzame verbetering.
In onze brief van 15 november reageerden wij op de noodkreet van de inspecties dat kwetsbare kinderen in Nederland op dit moment onvoldoende worden beschermd.
Met deze tweede brief gaan wij nader in op de kansen die wij zien en beschrijven wij wat er voor nodig is om in gezamenlijkheid verschil te kunnen maken in het dagelijks leven van deze kinderen en gezinnen.