WIJ Groningen

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt inwoners van de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie, vrienden, kennissen of buren en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren inwoners hun talenten en mogelijkheden volop te benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken. De zelfredzaamheid van onze inwoners is onze missie.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Sinds 1-1-2023 voeren wij ook de basis jeugdhulp uit. Gezinnen kunnen zonder indicatie bij WIJ Groningen terecht met hun vragen en/of problematiek. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij hun eigen regie over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we casusregie. Als het nodig is pakken we door.

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport – of culturele activiteiten. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving.

Naast bovengenoemde medewerkers kent WIJ Groningen jongerenwerk, jeugdstraatwerk, maatschappelijk werk en de inzet van Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) bij huisartsen en basisscholen. Ook zijn er WIJ-ondersteuners op alle vo- en mbo-scholen in de gemeente Groningen. WIJ Groningen heeft dertien locaties in de gemeente Groningen. In iedere wijk kunnen inwoners zonder afspraak terecht bij één van de locaties


Wil je leren van en met andere lokale teams en bijdragen aan het ontwikkelen van het vak van wijkteams? Sluit je dan aan bij de Associatie Wijkteams!

Blijf op de hoogte van al het nieuws vanuit de Associatie Wijkteams door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

We versturen de nieuwsbrief elke twee maanden.