Brief AW: Een inclusieve samenleving vraagt vasthoudend transformeren – deel 2

In een reactie op de Hervormingsagenda Jeugd schreef de Associatie Wijkteams een brief aan staatssecretaris Van Ooijen. In de brief geven we een aantal reflecties mee, met als doel ook vanuit het perspectief van lokale teams een constructieve bijdrage te leveren. Lees de gehele brief hieronder.

Open brief aan het kabinet van KNMG

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de bestaanszekerheid worden gegarandeerd: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen. Dit is een kernpunt van de open brief aan het kabinet van artsenfederatie KNMG en ruim 70 organisaties, waaronder de Associatie Wijkteams.

Lees de brief hieronder:

Reactie AW: Wijziging kostendelersnorm

In een reactie op de wijziging van de kostendelersnorm bedankt de Associatie Wijkteams minister Schouten voor haar inzet met betrekking tot het realiseren van meer mogelijkheden voor ondersteuning van personen die onder de Participatiewet vallen.

Lees hier de volledige brief:

Reactie AW: Transformatie vanuit het perspectief van wijkteams

Associatie Wijkteams vraagt minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen, in een reactie op de kamerbrieven aangaande de uitvoering van de motie Ceder en de Stand van zaken Jeugdzorg, om samen met de VNG en gemeenten door te zetten op de versterking en verbreding van actieve lokale teams in heel Nederland.

Lees hier de volledige reactie:

Reactie AW: Een inclusieve samenleving vraagt vasthoudend transformeren

In reactie op de door het Rijk aangekondigde hervormingen in de jeugdzorg schreef de Associatie een brief.

‘Wij pleiten voor vasthoudend en vastbesloten doorgaan met de transformatie. Dit betekent samen bezig blijven met het realiseren van een inclusieve samenleving, waar inwoners naar wens en vermogen kunnen deelnemen, waar hulp of ondersteuning zoveel mogelijk in en samen met het netwerk nabij en op maat wordt vormgegeven. En waar we samen de oorzaken van kansenongelijkheid weg nemen. Dat gebeurt primair door het vormen van een stevige ‘social holding’: het realiseren van een leefwereld waarin inwoners, gezinnen, jeugdigen en kinderen kunnen floreren. Volgens ons is dat de beste vorm van preventie van jeugdzorg die er is.’

Hier de gehele brief:

https://associatiewijkteams.nl/new/wp-content/uploads/2022/05/Een-inclusieve-samenleving-vraagt-vasthoudend-transformeren.pdf

HOUD KOERS OP DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

De transformatie binnen het sociaal domein is in volle gang. De toeslagen affaire en de sociale gevolgen van de coronapandemie onderstrepen nog eens het belang daarvan: de samenleving snakt naar de menselijke maat in wet en regelgeving, en naar hulp en ondersteuning in de leefwereld, nabij en op maat. De decentralisaties in het sociaal domein vormen de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar. Met deze brief roepen we het nieuwe kabinet op het leiderschap te tonen dat noodzakelijk is bij een dergelijke majeure verandering: een transformatie die minstens tien tot twintig jaar tijd nodig heeft. Dat vraagt om koershouden en maatregelen treffen die de in gang gezette beweging versterken.

Transformatie: noodzaak en kans voor kwetsbare kinderen

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang!
Dagelijks zetten duizenden professionals zich met hart en ziel in om gezinnen te ondersteunen bij het oplossen van hun vraagstukken en het realiseren van duurzame verbetering.
In onze brief van 15 november reageerden wij op de noodkreet van de inspecties dat kwetsbare kinderen in Nederland op dit moment onvoldoende worden beschermd.
Met deze tweede brief gaan wij nader in op de kansen die wij zien en beschrijven wij wat er voor nodig is om in gezamenlijkheid verschil te kunnen maken in het dagelijks leven van deze kinderen en gezinnen.

Oproep aan ministers: ruimte voor duurzame transformatie

Namens de Associatie Wijkteams is een brief verstuurd naar ministers De Jonge en Dekker met een warm pleidooi om vooral door te gaan met de transformatie in het sociaal domein.